Magyar utca

Budapest, V. Kerület

4

234 000 HUF


46 m2 · 1 szoba + 1 félszoba

Máramaros út

Budapest, III. Kerület

8

1 093 000 HUF


600 m2 · 16 szoba

Szeréna út

Budapest, II. Kerület

5

280 000 HUF


75 m2 · 3 szoba

Danubius utca

Budapest, XIII. Kerület

8

325 000 HUF


73 m2 · 3 szoba

Törökvész út

Budapest, II. Kerület

20

343 000 HUF


75 m2 · 3 szoba

Balzac utca

Budapest, XIII. Kerület

2

285 000 HUF


97 m2 · 3 szoba + 1 félszoba

Régi posta utca

Budapest, V. Kerület

8

600 000 HUF


70 m2 · 2 szoba + 1 félszoba

Ferenczy István utca

Budapest, V. Kerület

11

210 000 HUF


59 m2 · 2 szoba

Ó utca

Budapest, VI. Kerület

1

140 000 HUF


45 m2 · 2 szoba

Felhévízi utca

Budapest, II. Kerület

11

350 000 HUF


101 m2 · 4 szoba

Lőportár utca

Budapest, XIII. Kerület

20

270 000 HUF


100 m2 · 4 szoba

Baranyai tér

Budapest, XI. Kerület

10

160 000 HUF


61 m2 · 2 szoba

Rózsa utca

Budapest, VII. Kerület

20

180 000 HUF


97 m2 · 3 szoba

Mária utca

Budapest, VIII. Kerület

16

160 000 HUF


58 m2 · 2 szoba

Rákóczi út

Budapest, VII. Kerület

14

785 000 HUF


98 m2 · 3 szoba

Dugonics utca

Budapest, VIII. Kerület

4

170 000 HUF


50 m2 · 2 szoba